OM OSS

Regnskapssentralen AS har som mål å være ein av dei leiande aktørane i bransjen og skal være ein resultatorientert aktør, med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelsar.

TENESTER

Vi utfører alle rekneskap- og revisjonstenester, også kontortenester på oppdrag i kunden sine lokaler. Vi har lang erfaring med bistand innafor fagfelta selskapsrett, skatt og merkantile rutiner.

KONTAKT

Vi har konkurransedyktige prisar, solid kompetanse og kvalitetsbevisste tilsette.
Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller kom innom i dag for ein hyggeleg samtale og eit godt tilbod.

REKNESKAP

Vi utfører alle rekneskapstenester, også kontortenester på oppdrag i kunden sine lokaler.
Vi nyttar moderne og effektive løysingar frå blant anna Visma og PowerOffice.
Vi skreddarsyr løysing tilpassa di bedrift.

Våre kundar har også tilgang til eigen fast rekneskapsførar, som sikrar deg som kunde ei god oppfølging.

SKYBASERT REKNESKAP

Kontakt oss i Regnskapssentralen AS for meir informasjon og ein demonstrasjon av PowerOffice GO.
Programmet passar alle typar kundar, både i liten og stor skala og gir deg som kunde innovative løysingar som sparar deg for mykje tid.

REVISJON

Regnskapssentalen AS utfører revisjons- og attestasjonstenester, herunder årsreknskap, perioderekneskap m.m.

Ta kontakt med oss i dag for eit god tilbod og gode råd.

LØNN

Vi tilbyr komplette løysingar innan lønn og lønnsadministrasjon.
Med eit omfattande regelverk og fristar for innlevring av oppgåver til det offentlige tar vi oss av alt frå A til Å.

Kontakt oss i dag for eit godt tilbod.

RÅDGJEVING

Vi har lang erfaring med bistand innanfor fagfelta rekneskap, skatt og revisjon og andre merkantile rutiner. Mykje av arbeidsinnsatsen frå våre seniormedarbeidarar er knytta mot bistandsoppgåver og annan økonomisk rådgjeving.

STARTE EIGE AS?

Regnskapssentralen AS utfører eit breidt spekter av tenester. Vi har lang erfaring med bistand innafor fagfelta selskapsrett, skatt og merkantile rutiner.

Kontakt oss i dag for ein hyggeleg samtale.

Vurderar du å bytte rekneskapsførar?

Legg igjen navn og e-post/telefon nummer og vi kontakter deg.

VÅR ERFARING

Regnskapssentralen AS har som mål å være ein av dei leiande aktørane i bransjen og skal være ein resultatorientert aktør, med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelsar.

Vi har kundar frå dei fleste bransjar og av ulik storleik.
Bransjebreidda stiller høge krav til kvalitet, kompetanse og fleksibilitet.

Vi har et profesjonelt faglig miljø og våre medarbeidere har anten høgskuleutdannelse innan økonomi-rekneskap/revisjon eller lang erfaring i faget.

Kontakt oss i dag på 57 82 84 00.

OM OSS

Regnskapssentralen AS vart starta i 1970 som eit tradisjonelt rekneskapsbyrå.

I dag har verksemda 8 medarbeidarar som yter tenester i form av rekneskapsføring, revisjon og ulike former for konsulentbistand innan skatt og selskapsrett. Hos oss er 4 av 8 medarbeidarar er autoriserte rekneskapsførarar, og ein er registrert revisor. Dei fleste tilsette har lang erfaring frå rekneskapsføring og revisjon.

Kundane våre er i hovudsak lokalisert i Sogn og Fjordane, men vi tek også oppdrag utanfor fylket.
Selskapet har lokale eigarar som til dagen arbeider her.
Regnskapssentralen held til sentralt i Førde, Sogn og Fjordane.

Regnskapssentralen AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap med konsesjon frå Finanstilsynet, og er medlem av Regnskap Norge og Revisorforeningen. Med dette er vi underlagt strenge krav til faglig kompetanse og kvalitetskontroll – noko som kjem våre kundar til gode.

KONTAKT OSS

Regnskapssentralen AS held til i trivelege lokaler sentralt i Førde.

 • Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde
 • Telefon: 57 82 84 00
 • E-post: post@regnskapssentralen.no

Kom gjerne innom for informasjon rundt nokon av våre tenester,
rådgjeving eller for å slå av ein hyggeleg prat.

NYHENDE

RSS Regnskap Norge

RSS Revisorforeningen

 • En enklere hverdag for næringslivet - Forenklingskonferansen 2019
  Det legges mye innsats i å gjøre regelverk og prosesser enklere for næringslivet. Likevel opplever mange at effektene ikke er merkbare. Hvorfor er det slik? Vi minner om konferansen 22. oktober.
  50914647
 • Skatteregler for multinasjonale digitale selskaper
  OECD har tatt et skritt i retning av endrede regler for beskatning av multinasjonale selskaper. Sekretariatet i OECD har lagt frem forslag til en modell for dette.
  50914514
 • Mer harmonisering i fremtidens bærekraftsrapportering
  Det blir mer harmonisering av de største internasjonale rammeverkene for bærekraftsrapportering. En ny kartlegging viser mange fellestrekk.
  50914514
 • Rentebegrensningsregelen endres
  Regjeringen la i dag fram Statsbudsjettet 2020. I proposisjon foreslås endringer i rentebegrensningsreglen. Forslagene er hovedsakelig i tråd med Finansdepartementets forslag som ble sendt på høring 26. juni 2019. Forslaget er at endringene skal tre i kraft med virkning for inntektsåret 2019.
  51044048

TILSETTE

Kåre Lunde

Dagleg leiar

Registrert revisor | Aut. rekneskapsførar

57 82 83 98


kaare@regnskapssentralen.no

Cilja Steen

Kontakt meg

Autorisert rekneskapsførar

57 82 83 99


cilja.steen@regnskapssentralen.no

Mari Bente Beinnes

Kontakt meg

Autorisert rekneskapsførar

57 82 83 95


mari.beinnes@regnskapssentralen.no

Marita Lunde

Kontakt meg

Autorisert rekneskapsførar

57 82 83 92


marita.lunde@regnskapssentralen.no

Gro Haga

Kontakt meg

Rekneskapsførar

57 82 83 88


gro.haga@regnskapssentralen.no

Anne-Marie Vallestad

Kontakt meg

Rekneskapsførar

57 82 83 94


anne-marie.vallestad@regnskapssentralen.no

Sorot Ngamcharoen

Kontakt meg

Rekneskapsførar

57 82 83 93


sorot@regnskapssentralen.no

Ta kontakt med oss i dag for eit konkurransedyktig tilbod.

Vi har konkurransedyktige prisar, solid kompetanse og kvalitetsbevisste tilsette. Kontakt oss i dag for ein hyggeleg samtale og eit godt tilbod.