OM OSS

Regnskapssentralen AS har som mål å være ein av dei leiande aktørane i bransjen og skal være ein resultatorientert aktør, med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelsar.

TENESTER

Vi utfører alle rekneskap- og revisjonstenester, også kontortenester på oppdrag i kunden sine lokaler. Vi har lang erfaring med bistand innafor fagfelta selskapsrett, skatt og merkantile rutiner.

KONTAKT

Vi har konkurransedyktige prisar, solid kompetanse og kvalitetsbevisste tilsette.
Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller kom innom i dag for ein hyggeleg samtale og eit godt tilbod.

REKNESKAP

Vi utfører alle rekneskapstenester, også kontortenester på oppdrag i kunden sine lokaler.

Våre kundar har difor tilgang til eigen fast rekneksapsførar, som sikrar deg som kunde ei god oppfølging.

REVISJON

Regnskapssentalen AS utfører revisjons- og attestasjonstenester, herunder årsreknskap, perioderekneskap m.m.

Ta kontakt med oss i dag for eit god tilbod og gode råd.

ÅRSOPPGJER

Vi tilbyr utarbeiding og innsending av likningspapir og årsoppgjer med noteopplysningar/årsberetning som vert utarbeidd i Maestro årsoppgjørsprogram. Ring oss i dag for gode råd og veiledning.

LØNN

Vi tilbyr komplette løysingar innan lønn og lønnsadministrasjon.
Med eit omfattande regelverk og fristar for innlevring av oppgåver til det offentlige tar vi oss av alt frå A til Å.

Kontakt oss i dag for eit godt tilbod.

RÅDGJEVING

Vi har lang erfaring med bistand innanfor fagfelta rekneskap, skatt og revisjon og andre merkantile rutiner. Mykje av arbeidsinnsatsen frå våre seniormedarbeidarar er knytta mot bistandsoppgåver og annan økonomisk rådgjeving.

STARTE EIGE AS?

Regnskapssentralen AS utfører eit breidt spekter av tenester. Vi har lang erfaring med bistand innafor fagfelta selskapsrett, skatt og merkantile rutiner.

Kontakt oss i dag for ein hyggeleg samtale.

Vurderar du å bytte rekneskapsførar?

Legg igjen navn og e-post/telefon nummer og vi kontakter deg.

VÅR ERFARING

Regnskapssentralen AS har som mål å være ein av dei leiande aktørane i bransjen og skal være ein resultatorientert aktør, med faglig god kvalitet og til konkurransedyktige betingelsar.

Vi har kundar frå dei fleste bransjar og av ulik storleik.
Bransjebreidda stiller høge krav til kvalitet, kompetanse og fleksibilitet.

Vi har et profesjonelt faglig miljø og våre medarbeidere har anten høgskuleutdannelse innan økonomi-rekneskap/revisjon eller lang erfaring i faget.

Kontakt oss i dag på 57 82 84 00.

OM OSS

Regnskapssentralen AS vart starta i 1970 som eit tradisjonelt rekneskapsbyrå.

I dag har verksemda 8 medarbeidarar som yter tenester i form av rekneskapsføring, revisjon og ulike former for konsulentbistand innan skatt og selskapsrett. Hos oss er 4 av 8 medarbeidarar er autoriserte rekneskapsførarar, og ein er registrert revisor. Dei fleste tilsette har lang erfaring frå rekneskapsføring og revisjon.

Kundane våre er i hovudsak lokalisert i Sogn og Fjordane, men vi tek også oppdrag utanfor fylket.
Selskapet har lokale eigarar som til dagen arbeider her.
Regnskapssentralen held til sentralt i Førde, Sogn og Fjordane.

Regnskapssentralen AS er eit autorisert rekneskapsførarselskap med konsesjon frå Finanstilsynet, og er medlem av Regnskap Norge og Revisorforeningen. Med dette er vi underlagt strenge krav til faglig kompetanse og kvalitetskontroll – noko som kjem våre kundar til gode.

KONTAKT OSS

Regnskapssentralen AS held til i trivelege lokaler sentralt i Førde.

 • Naustdalsvegen 1B, 6800 Førde
 • Telefon: 57 82 84 00
 • E-post: post@regnskapssentralen.no

Kom gjerne innom for informasjon rundt nokon av våre tenester,
rådgjeving eller for å slå av ein hyggeleg prat.

NYHENDE

RSS Regnskap Norge

 • Tips til bedriftens LinkedIn-profil 10. desember 2018
  Verdens største kanal for nettverksbygging er en selvsagt arena for å gjøre bedriften bedre kjent. Bruker du bedriftsprofilen som et dynamisk markedsverktøy, kan du bygge en råsterk merkevare.
 • Bysykkeleventyret som tok av 10. desember 2018
  De tre gründerne i UIP tenkte knapt på vekst da de overtok bysykkelkontrakten i Oslo. Tre sykkelsesonger senere har selskapet 130 ansatte i fire byer og to land, og snuser på å utvide tjenesteporteføljen. Først nå har de ansatt en egen, intern økonomimedarbeider.
 • Setter alle ressurser inn på sirkulærøkonomi 10. desember 2018
  Miljøutfordringen er så stor at vi simpelthen ikke har råd til at regnskaps- og finansbransjen står passive på sidelinjen. Heldigvis har lederne for begge bransjenes organisasjoner et brennende engasjement for sirkulærøkonomien.
 • Foreldrepenger - Nå er det digital inntektsmelding som gjelder 7. desember 2018
  Nå er det ikke mulig å sende inn inntektsopplysningsskjema på papir lenger. Før NAV kan starte sin saksbehandling må NAV ha mottatt den digitale inntektsmeldingen.

RSS Revisorforeningen

 • Vurderer å legge Altinn under Difi
  Regjeringen vurderer Altinns fremtidige plassering. Et av alternativene er flytting ut fra Brønnøysundregistrene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
  50914647
 • Diettskatt: - En tullete skinndebatt!
  Faktum er at tiden har løpt fra statens reiseregulativ. Dekning av faktiske utgifter etter regning er det eneste fornuftige. Det er billigere, mindre byråkratisk og hindrer uriktig beskatning.
  50914647
 • Innstilling om endringer i aksjelovene
  Næringskomiteen har avgitt Innst. 70 L (2018-2019) om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.).
  50929249
 • Endringer i bokføringsforskriften
  Revisorforeningen mener bokføringspliktige bør minst få ett år på å tilpasse sine systemer dersom unntaket for kontantfaktura innsnevres når nye regler om kassasystemer innføres fra 1. januar 2019. Samtidig etterlyses oppfølgingen av høringsnotatet fra 2016 med forenklinger i bokføringsreglene.
  50929249

TILSETTE

Kåre Lunde

Dagleg leiar

Registrert revisor | Aut. rekneskapsførar

57 82 83 98


kaare@regnskapssentralen.no

Steven Aaland

Kontakt meg

Autorisert rekneskapsførar

57 82 83 97


steven.aaland@regnskapssentralen.no

Cilja Steen

Kontakt meg

Autorisert rekneskapsførar

57 82 83 99


cilja.steen@regnskapssentralen.no

Mari Bente Beinnes

Kontakt meg

Autorisert rekneskapsførar

57 82 83 95


mari.beinnes@regnskapssentralen.no

Marita Lunde

Kontakt meg

Autorisert rekneskapsførar

57 82 83 92


marita.lunde@regnskapssentralen.no

Gro Haga

Kontakt meg

Rekneskapsførar

57 82 83 88


gro.haga@regnskapssentralen.no

Sorot Ngamcharoen

Kontakt meg

Rekneskapsførar

57 82 83 93


Sorot@regnskapssentralen.no

Anne-Marie Vallestad

Kontakt meg

Rekneskapsførar

57 82 83 94


anne-marie.vallestad@regnskapssentralen.no

Ta kontakt med oss i dag for eit konkurransedyktig tilbod.

Vi har konkurransedyktige prisar, solid kompetanse og kvalitetsbevisste tilsette. Kontakt oss i dag for ein hyggeleg samtale og eit godt tilbod.