Årsoppgjer og økonomisk oversikt får du hos oss

Lønn

Årsoppgjer:

Er kort fortalt ei oversikt over ein virksomheits stilling og det offisielle rekneskapet i slutten av eit rekneskapsår. Det seier altså noko om korleis det står til med bedrifta etter eit år med drift. Ei fullverdig oversikt skal innehalde resultatregnskapbalanse og ei eventuell årsberetning.

Virksomheiter som skal gjennomføre eit årsoppgjer må lage ein sjølvangivelse med næringsoppgave og andre nødvendige likningspapir. Årsoppgjeret ved slutten av eit år er det som bestemmer kor mykje bedrifta må skatte.

Innsending:

Vi tilbyr også utarbeiding og innsending av likningspapir og oppgjer med noteopplysningar/årsberetning som vert utført ved hjelp av Maestro årsoppgjersprogram, kor vi har meir enn 20 års erfaring. Dette sikrar deg som kunde ei rask og trygg behandling.


Kontakt oss for vidare informasjon rundt årsoppgjer og andre relevante tenester.
Våre tilsette står klare til å hjelpe deg.

Treng du hjelp med årsoppgjeret?

Kontakt oss i dag for utfyllande informasjon, retningslinjer, reglar eller eit godt tilbod.