Revisor med lang erfaring og ledig kapasitet

Revisjon

Revisjon med erfaren revisor:

Vår revisor i Regnskapssentralen tilbyr revisjons- og attestasjonstenester.
Vi kvalitetssikrar den årlege, lovpålagte rapporteringa og leverer eit rekneskap du ha tillit til og benytte som eit beslutningsgrunnlag. Dette innebærer bla revisjon av årsrekneskap, perioderekneskap og skatterådgjeving.

Utarbeidelse av attestasjonar i forbindelse med aksjekapitalendringar og redegjeringar samt investeringsrekneskap. Kontakt revisor Kåre Lunde for meir informasjon.

Vi prioriterar å ha ein tett relasjon til våre klientar for å oppnå størst mogleg innsikt i bedriftene vi jobber med.

Ring oss i dag for ein uforpliktande samtale og eit godt tilbod.

Rådgjeving: 

Regnskapssentralen utfører  også eit breidt spekter av konsulenttenester. Vi har lang erfaring med bistandinnanfor fagfelta selskapsrett, skatt og merkantile rutiner. Mykje av arbeidsinnsatsen frå våre seniormedarbeidarar er knytta mot bistandsoppgåver. Les meir om rådgjeving innan regnskap.

Eksempel på slik bistand:

– Utarbeiding av årsrekneskap med noteopplysningar
– Utarbeiding av likningspapir for alle typer selskap
– AksjonærregisteroppgåverBistand med ulike elektroniske meldingstypar via altinn.no
– Verdifastsetting av selskapFusjon og fisjon i samarbeid med advokat
– SelskapsstiftingarDokument i forbindelse med aksjekapitalendringar
– Utarbeiding av protokollar og dokument ved selskapsendringar og generalforsamlingar
– Vurdering av forretningsrutiner og automasjon av slike rutiner ved hjelp av EDB-verktøy

Kontakt oss i dag for meir informasjon

Dagleg leiar og revisor Kåre Lunde står klar til å hjelpe deg med alle utfordringar og oppgåver innan revisjon.