PowerOffice Go:
Komplett oversikt over økonomien.

Ta pulsen på virksomheita ved å sjå økonomiske hendelsar og trendar på ein stad.
Du kan sjølv tilpasse “dashboardet” med interaktive grafar og widgets, slik at oversiktspanelet viser den informasjonen du er oppteken av.

Skaff deg eit komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiserekningar og løn.
Programmet passar til både små  og store bedrifter, som vil ha ein enklare kvardag.

 

Poweroffice

Få rekneskapet i skya i dag!

Med PowerOffice GO får du eit intuitivt og skybasert rekneskap som sparar deg for mykje tid..
Kontakt oss i dag for ein hyggeleg samtale, meir informasjon om fordelar og dei innovative løysingane og ein demonstrasjon.

Programmet passar alle typar kundar, både i liten og stor skala. Bytt til eit regnskapssystem som gir deg full oversikt og ein enklare kvardag.

 

Icon3

Enkelt i bruk

Gjer deg klar for ein intuitiv og brukarvennleg oppleving. Lettfattelege grafar og visualiseringar med “drilldown” gjer at du får full kontroll over økonomien.
Icon1

Det går av seg sjølv

Med alle bankar og hundrevis av fagsystem integrert så slepp du å gjere dobbeltarbeid. Alt som kan automatiserast skal automatiserast. Dette sparar deg for tid og pengar.
Icon2

Saumlaus samhandling

Kommuniser direkte med rekneskapsførar og andre brukarar om innhaldet i PowerOffice. Du sparer tid og dialogen samlast på ein stad.