Regnskapskontor sentralt i Førde - din totalleverandør.

Regnskapskontor plassert i Naustdalsvegen 1B, sentralt i Førde og med gode parkeringsmoglegheiter.

Ein god regnskapsfører kjenner bransjen og di bedrift.
Våre kundar har difor tilgang til eigen fast regnskapsfører.
På denne måten vil du få bedre oppfølging, samtidig som vi får jobbe meir effektivt.

Vi tilbyr alle tenester innan regnskap og rådgivning, samt også revisjon. Med gode og moderne IT-løysingar tilpassar vi oss som regnskapskontor. Dette for at våre kundar skal få ein enklare kverdag med dagens moderne løysingar. Treng du hjelp til opplæring og veiledning kan du kontakte oss på telefon eller e-post.

Teknologi i regnskap:

Vi tilbyr også online tilgang opp mot våre serverar hos Serit Fjordane IT som gir moglegheit til å benytte våre økonomisystem til eiga drift. Vi utfører også kontortenester på oppdrag i kunden sine lokaler. Ta kontakt med ein av våre tilsette for meir informasjon.

Våre elektroniske arbeidsverktøy er i hovedsak PowerOffice GO. Dette er et fullskala økonomisystem med store moglegheiter for integrasjon mot eksterne system.  I tillegg har vi erfaring med Visma Global..

Brukar du lang tid på bedrifta sitt rekneskap?

Regnskapssentralen har lang erfaring i alle ledd innanfor rekneskap.

Dette sikrar deg som kunde ei god oppfølging med den riktige kvaliteten, til konkurransedyktige prisar.

Kontakt oss i dag for spørsmål eller eit skreddersydd tilbod til di bedrift.